1. Volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden heeft 20 procent van de docenten burn-outklachten. Wat is de kans dat op een school met zestien docenten geen van hen burn-outklachten heeft?

2. Docenten in het primair onderwijs staken voor vermindering van werkdruk en verhoging van salarissen. De salarisverhoging van meester Bert zou 5.000 euro per jaar kosten. Hij heeft een klas met 28 kinderen. Stel dat alle kinderen uit de klas van deze meester tijdens de staking worden opgevangen door een buitenschoolse opvang die 7 euro per uur rekent.

a. Hoeveel kost het om de klas van meester Bert een dag bij buitenschoolse opvang onder te brengen? (Neem als schooltijden van 8.30 uur tot 15.00 uur.)

b. Bij hoeveel stakingsdagen per jaar is de salarisverhoging van meester Bert goedkoper dan de buitenschoolse opvang van zijn klas?

3. Er zijn in Nederland ongeveer 1,5 miljoen kinderen in het primair onderwijs.

a. Hoeveel kost het om al deze kinderen een dag op te vangen bij een buitenschoolse opvang? Gebruik de gegevens uit opgave 2.

b. Denk je dat de echte kosten van een dag staken hoger of lager zijn?

4. Een manier om de werkdruk te verlagen, is het kleiner maken van de klassen. Nu zitten er gemiddeld 23 leerlingen in een klas. Stel dat we dit terugbrengen naar gemiddeld 20 kinderen per klas.

a. Hoeveel extra docenten zijn hiervoor nodig? Gebruik weer dat er ongeveer 1,5 miljoen kinderen in het primair onderwijs zitten.

b. Denk je dat dit haalbaar is?

5. De overheid schat dat er – als er niets gebeurt – in 2020 een tekort is ter grootte van vierduizend voltijd docentenbanen (van veertig uur per week). Stel dat de gemiddelde docent 32 uur per week werkt. Hoeveel nieuwe docenten moeten er dan extra worden opgeleid voor 2020?

6. Volgens peilingen van Ouders & Onderwijs steunden 303 van 632 ouders de staking van 12 december volledig. Bij de staking van 5 oktober 2017 waren dat er 1.537 van de 1.852.

a. Hoeveel procent van de ouders steunde de staking op 5 oktober?

b. Hoeveel procent van de ouders steunde de staking op 12 december?

c. Kun je uit deze gegevens voorspellen wanneer 0 procent van de ouders een docenten-staking steunt?

d. Is het voor docenten goed of slecht als ouders last hebben van hun staking?

U kunt uw antwoorden hier nakijken.

Bron: Ionica Smeets, De Volkskrant