Staak mee op 15 maart 2019!

“Nederland staat aan de vooravond van een dramatisch kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leraren”.

Geldt dit nu? Nee, het is 2007. Hier spreekt de commissie Rinnooy Kan in het rapport “Leerkracht!”.

Nu, in 2019, is het lerarentekort daar. Maatregelen die genomen zijn hebben het aanzwellende lerarentekort niet tegengehouden. Er zijn geen dijken gebouwd die leraren binnen de poort en het lerarentekort erbuiten konden houden.

De werkelijkheid is dat de urgentie van het dramatische kwantitatieve tekort aan kwalitatief goede leraren niet gevoeld wordt in Den Haag en bij de sectorraden. Men komt met lapmiddelen, meer niet. Met een paraplu in plaats van een ark om de zondvloed die ons onderwijs bedreigt het hoofd te bieden.

Als er niet snel drastische maatregelen genomen worden, dan zal ons onderwijs een dramatische daling in kwaliteit ondergaan. Willen wij dat? Nee! Dus staak vrijdag 15 mee!

Download hier onze flyer om ook collega’s over de streep te trekken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *