Wij staken op 30 en 31 januari!

Op 30 en 31 januari staakt het voortgezet onderwijs en dat is nodig, want we kampen met een onderwijscrisis. De kwaliteit van ons onderwijs staat onder grote druk. Er wordt al geruime tijd actie gevoerd voor meer investeringen in het onderwijs, maar ons kabinet is niet bereid structureel te investeren in de toekomst van kinderen. VO in Actie roept daarom op om op 30 en 31 januari te staken, staak jij ook mee?

Het lerarentekort bedreigt de toch al teruglopende kwaliteit van ons onderwijs. Het komt steeds vaker voor dat onbevoegden voor de klas staan, omdat er geen leraren te krijgen zijn.Kinderen krijgen door deze onderwijscrisis niet altijd het onderwijs waar zij recht op hebben en dat heeft verstrekkende gevolgen. Inmiddels is bijna 1 op de 4 kinderen laaggeletterd! Werkdruk is in het onderwijs een heet hangijzer. Door die hoge werkdruk krijgen veel collega’s te maken met burn-outklachten, neemt het ziekteverzuim schrikbarende vormen aan en verlaten veel startende leraren het onderwijs. Oudere collega’s vragen zich af hoe zij hun pensioen gaan halen. De torenhoge werkdruk zal teruggebracht moeten worden om het beroep van leraar weer aantrekkelijker te maken. Om tot een echte werkdrukverlaging te komen zijn extra investeringen nodig.Naast het verlagen van de werkdruk is er meer nodig om ons beroep aantrekkelijker te maken zodat we meer collega’s aan kunnen trekken. Een fatsoenlijk salaris voor al het onderwijspersoneel is een absolute must. Na jaren op de nullijn gezeten te hebben heeft het onderwijs bescheiden loonsverhogingen gehad. Nog altijd loopt onze sector ver achter op de markt. Staak op 30 en 31 januari, voor goed onderwijs en de toekomst van onze kinderen, en dus de toekomst van ons land. Ons kabinet moet ervoor kiezen om het onderwijs tot topprioriteit te maken en structureel te investeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *