Categorie: Actueel

Leraren de straat op voor beter onderwijs


Leraren lopen tijdens de onderwijsstaking in een protestmars met spandoeken naar De Kuip in Rotterdam.
Foto: Robin van Lonkhuijsen/ANP

Tienduizenden leraren van zo’n 4300 scholen deden afgelopen donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari mee aan de onderwijsstaking om aan het kabinet duidelijk te maken dat er honderden miljoenen euro’s in het onderwijs moeten worden geïnvesteerd om de lerarentekorten aan te pakken, de hoge werkdruk te verlichten en de salarissen te verhogen.

“Ik sta hier vandaag omdat de kwaliteit van ons onderwijs achteruitholt”, zo verwoordde Kim van Strien, docent Frans, het tegenover zo’n 7000 collega’s in De Kuip, waar leraren vanuit drie punten in Rotterdam-Zuid naartoe waren gelopen. “Ik sta hier voor al mijn collega’s die thuiszitten met een burn-out. Minister Slob, geef ons het salaris dat wij verdienen. Maar het allerbelangrijkste: geef kinderen het onderwijs dat zij verdienen.” De toespraak werd met gejuich ontvangen.

Niet alleen in De Kuip, maar met protestmanifestaties en marsen in diverse binnensteden hebben leerkrachten opnieuw massaal hun ongenoegen laten blijken. Zo waren er ook veel stakers bijeengekomen, onder meer op de Dam in Amsterdam en op het Lange Voorhout in Den Haag. Minister Arie Slob liet zich bij geen enkele manifestatie zien. Hij ging op werkbezoek bij een aantal scholen om daar met leerlingen en enkele ouders te praten. Ook gaf hij aan dat hij niet zou komen met extra geld om de problemen in het onderwijs het hoofd te bieden.

Geef ons de tijd voor goed onderwijs


Michelle van Dijk is schrijver en leraar Nederlands en is actief voor VO in actie.

De toekomstdroom die vorige week werd gepresenteerd door een coalitie van onderwijsorganisaties stelt een radicale vernieuwing voor van ons onderwijs. Zij willen een extreem flexibel systeem, waarin ieder kind elk vak op elk niveau kan volgen, in modules, wanneer dat maar past bij het kind en zo veel mogelijk naar eigen keuze. Leraren in het voortgezet onderwijs staken donderdag en vrijdag en zien autonomie en tijd voor kwaliteit als enige oplossing voor de onderwijscrisis.

Het discussiestuk werd gepresenteerd door onder meer de VO-raad, LAKS, CNV Onderwijs, waarbij de deskundige stem uit het veld opvallend afwezig was: geen onderwijsactiegroepen (PO, VO en WO in actie) of lerarenopleidingen dachten mee over De toekomst van ons onderwijs, dat vooral over het voortgezet onderwijs gaat. Het is niet de eerste vernieuwing die ondanks de conclusies van de commissie-Dijsselbloem uit 2008 zonder inbreng van leraren wordt doorgeduwd: zo kan ook geen leraar of schoolleider het probleem verzinnen waarvoor de jongste groep onderwijsvernieuwers (Curriculum.nu) een oplossing zou bieden.

De problemen zijn reëel: de laaggeletterdheid neemt toe, we selecteren te vroeg, de kansenongelijkheid groeit, er is te weinig waardering voor het beroepsonderwijs, leerlingen en studenten gaan met tegenzin naar school en ze zijn gestresst, er zijn te weinig leraren en ook zij zijn te gestresst. Volgens het discussiestuk is dit de oplossing: voor alle scholen, leerlingen en niveaus een verregaande flexibilisering, personalisering en digitalisering.

In plaats van een vaste kennisbasis die vakdocenten in een stevig programma aan kinderen leren komt er in deze toekomstvisie dus een modulair programma waarin kinderen flexibel ‘fluïde’ kennis opdoen, het liefst zo veel mogelijk naar eigen keuze – want dat motiveert en dat is blijkbaar nodig. Wat de waarde van de ‘patchwork-lespakketten’ precies is (mbo, hbo en wo blijven bestaan en mogen nog steeds allerlei eisen stellen bij de entree) en hoe een school dit moet organiseren, is niet duidelijk. Het maatwerkdiploma werd eerder bepleit door de VO-raad, maar deze flexibilisering is niet alleen een logistieke en financiële herculestaak, het is ook een fikse aantasting van de vrijheid die scholen en leraren eerder hadden en het is bovendien een onderwijsaanpak die niet bewezen effectief is.

Lees meer

Wij staken op 30 en 31 januari!

Op 30 en 31 januari staakt het voortgezet onderwijs en dat is nodig, want we kampen met een onderwijscrisis. De kwaliteit van ons onderwijs staat onder grote druk. Er wordt al geruime tijd actie gevoerd voor meer investeringen in het onderwijs, maar ons kabinet is niet bereid structureel te investeren in de toekomst van kinderen. VO in Actie roept daarom op om op 30 en 31 januari te staken, staak jij ook mee?

Het lerarentekort bedreigt de toch al teruglopende kwaliteit van ons onderwijs. Het komt steeds vaker voor dat onbevoegden voor de klas staan, omdat er geen leraren te krijgen zijn.Kinderen krijgen door deze onderwijscrisis niet altijd het onderwijs waar zij recht op hebben en dat heeft verstrekkende gevolgen. Inmiddels is bijna 1 op de 4 kinderen laaggeletterd! Werkdruk is in het onderwijs een heet hangijzer. Door die hoge werkdruk krijgen veel collega’s te maken met burn-outklachten, neemt het ziekteverzuim schrikbarende vormen aan en verlaten veel startende leraren het onderwijs. Oudere collega’s vragen zich af hoe zij hun pensioen gaan halen. De torenhoge werkdruk zal teruggebracht moeten worden om het beroep van leraar weer aantrekkelijker te maken. Om tot een echte werkdrukverlaging te komen zijn extra investeringen nodig.Naast het verlagen van de werkdruk is er meer nodig om ons beroep aantrekkelijker te maken zodat we meer collega’s aan kunnen trekken. Een fatsoenlijk salaris voor al het onderwijspersoneel is een absolute must. Na jaren op de nullijn gezeten te hebben heeft het onderwijs bescheiden loonsverhogingen gehad. Nog altijd loopt onze sector ver achter op de markt. Staak op 30 en 31 januari, voor goed onderwijs en de toekomst van onze kinderen, en dus de toekomst van ons land. Ons kabinet moet ervoor kiezen om het onderwijs tot topprioriteit te maken en structureel te investeren.

VO in Actie staakt op 6 november!

VO in actie doet absoluut mee aan de staking van woensdag 6 november. Wij nodigen alle (vo-)leraren uit om mee te doen! Laat ook jouw stem horen. Staak voor beter onderwijs in heel Nederland! Wij zullen in ieder geval deelnemen in Den Haag, maar we hopen dat bij alle regiodemonstraties vo-docenten goed vertegenwoordigd zullen zijn. Volg ons op Twitter en maak deze actie ook groot online: https://twitter.com/VOinactie.

VO in actie is een actiegroep (geen bond) die actievoert om het voortgezet onderwijs te verbeteren. We willen zichtbaar maken wat de problemen zijn in het voortgezet onderwijs en steunen acties om oplossingen dichterbij te brengen. Ons grootste belang is de werkdrukvermindering: als de werkdruk in het voortgezet onderwijs minder wordt, blijven leraren overeind, wordt ons werk aantrekkelijker (nieuwe leraren!) en het onderwijs beter: #tijdvoorkwaliteit. Dit kan dankzij lessenreductie (vastgelegd in de cao) en (eventueel) kleinere klassen. In het voortgezet onderwijs is vooral sprake van een kwalitatief tekort: veel lessen worden on(der)bevoegd gegeven. Het is ook minder zichtbaar dan in het primair onderwijs wanneer een leraar ziek is – de klas heeft gewoon een tussenuur. Via ons Twitter-account delen we cijfers en voorbeelden van de problemen die er in het voortgezet onderwijs zijn, zodat het wel duidelijk wordt. Elke vrijdag geeft de #vrijdagvacatureteller weer wat de statistieken zijn van de vacatures in het onderwijs, in totaal, voor de grote steden en voor de tekortvakken. Zo staat de teller voor Nederlands al een tijdje rond de tachtig tot negentig vacatures. Dit betekent dat er voor zo’n tienduizend leerlingen een docent Nederlands wordt gezocht…

Lees meer

Leraar gezocht – investeer in onderwijs

De scholen zijn na de zomervakantie weer begonnen. Of toch niet? Schooldirecteuren zitten met hun handen in het haar en zoeken met man en macht naar leraren. Op veel scholen krijgen ze de formatie amper rond en dan zal het lerarentekort de komende jaren ook nog verder oplopen. Daarom gaan de bonden en andere onderwijsorganisaties samen door met actievoeren voor meer investeringen!

In een groot samenwerkingsverband voert VO in Actie samen met de AOB, CNV, FNV Overheid en Onderwijs, FvOv, PO in Actie, Laks, Leraren in Actie (LIA), Ouders & Onderwijs en AVS actie. Er is een groot lerarentekort in het basisonderwijs van 1700 voltijdbanen dit jaar tot bijna 5000 banen in 2024. Ook het voortgezet onderwijs kampt met een tekort en in deze sector hebben ze moeite om de juiste en bevoegde docenten te vinden voor specifieke vakken.

Daar maken de onderwijsorganisaties zich grote zorgen om. Er zijn niet genoeg mensen voor het onderwijs en dan ervaren veel docenten ook een hoge werkdruk. Toch komt het kabinet tot nu toe niet over de brug -ondanks de eerdere oproepen– met extra investeringen om het werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken en te investeren in de mensen die onze kinderen het goede onderwijs geven.

Actie!

De acties gaan daarom door! Wat gaan we doen? We hangen in alle regio’s spandoeken op waarop staat: ‘Leraar gezocht’ om aandacht te vragen voor de tekorten. Op die manier willen we bij de start van het schooljaar het kabinet erop wijzen dat extra investeringen dringend nodig zijn. Daarnaast verspreiden de bonden op social media en in de Uitzending Gemist-programma’s samen onderstaande commercial waarin we deze boodschap aankaarten bij het grote publiek.

Lees meer

VO in Actie: mail of bel met Arie!

VO in Actie roept leraren op om de problemen die zij dagelijks tegenkomen rechtstreeks bij minister Slob te melden. De actiegroep steunt met deze oproep Rolf Hut, wetenschapper bij de TU Delft, in zijn blog ‘Waarom ik een dag staken stom vind en toch steun’. Op deze manier hoopt Hut gehoor te krijgen van de minister. VO in Actie vindt dit een goede initiatief en roept daarom iedereen op mee te doen aan deze actie.

Afgelopen vrijdag stonden ruim 40.000 mensen op het Malieveld om het kabinet te vragen meer te investeren in het onderwijs. Het was een historische staking aangezien het hele onderwijsveld de handen ineen hadden geslagen. Van basisschool tot aan de universiteiten, overal werd gestaakt.

Minister Slob liet weten het goed te vinden dat leraren hun frustratie op deze manier kunnen tonen. Docent Hut geeft aan dat staken geen therapie is, maar een signaal naar de politiek. Het onderwijs verkeert in zwaar weer. Leraren maken zich sterk voor een eerlijke beloning en gezonde werkdruk en voelen zich niet gehoord door deze minister en het kabinet.

Samen met Hut roept VO in Actie daarom docenten op om minister Slob te bellen of te mailen. Ook ouders, studenten, leerlingen en schoolleiders worden uitgenodigd mee te doen aan deze actie. Arie Slob is te bereiken via: 070-4123456. Geen tijd om te bellen? Mailen kan ook: kies hier welke woordvoerder van OCW voor je specifieke onderwijsgroep verantwoordelijk is.