1. Volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden heeft 20 procent van de docenten burn-outklachten. Wat is de kans dat op een school met zestien docenten geen van hen burn-outklachten heeft?

2. Docenten in het primair onderwijs staken voor vermindering van werkdruk en verhoging van salarissen. De salarisverhoging van meester Bert zou 5.000 euro per jaar kosten. Hij heeft een klas met 28 kinderen. Stel dat alle kinderen uit de klas van deze meester tijdens de staking worden opgevangen door een buitenschoolse opvang die 7 euro per uur rekent.

a. Hoeveel kost het om de klas van meester Bert een dag bij buitenschoolse opvang onder te brengen? (Neem als schooltijden van 8.30 uur tot 15.00 uur.)

b. Bij hoeveel stakingsdagen per jaar is de salarisverhoging van meester Bert goedkoper dan de buitenschoolse opvang van zijn klas?

3. Er zijn in Nederland ongeveer 1,5 miljoen kinderen in het primair onderwijs.

a. Hoeveel kost het om al deze kinderen een dag op te vangen bij een buitenschoolse opvang? Gebruik de gegevens uit opgave 2.

b. Denk je dat de echte kosten van een dag staken hoger of lager zijn?
Lees meer