Categorie: Actueel

Nieuwe brochure ministerie van OC&W over regels in het VO

De brochure Ontdek de ruimte, ruimte in regels in het voortgezet onderwijs en de website ontdekderuimte.leraar.nl bevatten informatie over de regels voor tijdsbesteding in het voortgezet onderwijs.

In de brochure is onder meer te lezen hoeveel uren leerlingen onderwijs moeten krijgen, wat ze in die tijd leren en hoe een school zich verantwoordt over de kwaliteit. ‘Zo wordt duidelijk wat er moet en wat er mag en welke ruimte scholen hebben om onderwijs verder te ontwikkelen’, meldt het ministerie van OCW.

Duizenden bij demonstratie voor publieke sector

In Den Haag is op 2 oktober een grote demonstratie gehouden tegen de uitholling van de publieke sector en het afschaffen van de dividendbelasting.

De actie werd in september aangekondigd door PO en VO in actie en vakbond FNV.  Het voornemen van het kabinet om de dividendbelasting voor buitenlandse bedrijven en investeerders af te schaffen vormde de directe aanleiding voor deze actie. Dit kost de overheid twee miljard euro. FNV vindt dat dat geld beter gebruikt kan worden om de werkdruk van mensen in de publieke sector te verlagen en de salarissen te verhogen. Na een aantal toespraken en luidprotest op het Lange Voorhout vertrok de stoet voor een stille ronde langs de ministeries. ‘Ik kan mij het stille protest en de rouwstemming wel voorstellen,’ zegt een demonstrante. ‘Dat het kabinet de dividendbelasting gaat afschaffen is niet iets leuks, dat is iets waar je een beetje stil van kan worden.’

‘Kijk,’ zegt een andere demonstrante. ‘Deze spotprent uit NRC heb ik meegenomen. Er ligt een man in een heel klein zwembadje en uit dat kleine badje worden emmertjes water meegenomen en die worden in een luxe zwembad gegooid waar een hele dikke vette man in ligt die toch al genoeg water heeft. Dat symboliseert de situatie van de dividendbelasting. Het geld kan beter worden besteed aan goede zorg en het fatsoenlijk betalen van mensen die in het onderwijs werken.’

John van Mullem van FNV laat weten dat de strijd nog lang niet is gestreden. Zo is een petitite van de vakbond al door 25.000 mensen ondertekend. En is er op 10 november een grote demonstratie op het Museumplein in Amsterdam.

AOB: Prinsjesdag brengt nieuwe tegenvallers voor het onderwijs

Waar het onderwijs hoopte op nieuwe, extra investeringen, heeft Prinsjesdag volgens de AOB vooral onverwachte tegenvallers in petto. Vanaf 2020 staat er een nieuw tekort van 114 miljoen euro in de boeken. Het onderwijs profiteert volgens de vakbond daarom niet van de economische groei.

De nieuwe tegenvaller hangt samen met het aantal leerlingen en studenten, dat groter is dan eerder geraamd. In totaal gaat het om een bedrag dat oploopt naar 160 miljoen euro structureel. Pas bij de voorjaarsnota wordt bedacht hoe de bezuiniging wordt ingevuld. Om de kosten voor 2019 te dekken, bezuinigt het kabinet ruim 19 miljoen euro extra op de bekostiging voor het hoger onderwijs en nog eens 19 miljoen euro op het praktijkleren in het mbo.

Net als de AOB ziet VO in Actie dat ons kabinet (met ‘onderwijspartij’ D66) er niet voor kiest om kwaliteit van onderwijs te garanderen en het steeds groter wordende lerarentekort negeert. VO in Actie blijft daarom enthousiast over de landelijke actiedag op 2 oktober.

VO in Actie op 26 september in gesprek met Rinnooy Kan

Op 26 september zal VO in Actie voor de tweede keer in gesprek gaan met Alexander Rinnooy Kan.
Rinnooy Kan heeft van minister Slob van OC&W de opdracht gekregen om met een voorstel te komen hoe de rol van de leraar verder kan worden geprofessionaliseerd. Het verplichte lerarenregister voor de professionalisering van de leraar staat voorlopig in de ijskast en mag daar wat VO in Actie betreft ook blijven. Rinnooy Kan heeft aangekondigd in dit tweede gesprek met enkele (nieuwe) voorstellen te komen. We houden u op de hoogte!

Kabinet houdt vast aan bezuiniging op onderwijs

Het kabinet is niet van plan om de veelbesproken ‘doelmatigheidskorting’ te schrappen, schrijft minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer. Hiermee wordt er gekort op budget voor schoolbesturen. Volgende week is het Prinsjesdag en presenteert het kabinet de begroting voor 2019. Daarin zal nog altijd deze bezuiniging op het onderwijs staan, blijkt uit een brief van minister Van Engelshoven.

De Eerste Kamer had gevraagd of het kabinet nog één keer wilde kijken of de korting niet verzacht kon worden. Nee, is nu het antwoord. De bezuiniging bedraagt komend jaar 92 miljoen euro en loopt op tot structureel 183 miljoen vanaf 2021.

Van Engelshoven geeft de schuld aan het vorige kabinet en benadrukt dat de huidige coalitie juist extra geld aan onderwijs uitgeeft. Het gat was bovendien nog veel groter en is door de huidige regering deels gedempt.

De bezuiniging treft het hele onderwijs, van basisschool tot en met universiteit. Ook de wetenschap moet iets inleveren.