Ons manifest

Tijd voor kwaliteit in het voortgezet onderwijs

Wij zijn ons als leraren in het voortgezet onderwijs bewust van de grote verantwoordelijkheid die op onze schouders ligt. Elke dag werken we met jonge mensen aan hun toekomst. Als leraren in het voortgezet onderwijs hebben wij dan ook een prachtberoep. Toch dreigt dat beroep zijn glans te verliezen. De afgelopen decennia wordt van het onderwijs meer en meer verlangd, terwijl leraren veel te weinig betrokken worden bij de besluitvorming. Mislukte onderwijsvernieuwingen, gedoe rond examens, de rekentoets, de invoering van Passend Onderwijs en ga zo maar door. Investeringen die de overheid doet in onderwijs, komen bovendien nauwelijks terecht bij de leraar en zijn klas. Keer op keer worden leraren zo belast met nieuwe werkzaamheden en veranderingen waarbij zij zich niet betrokken voelen. Gevolg? Een toegenomen werkdruk waardoor een op de vier docenten kampt met burn-outklachten, een steeds minder aantrekkelijk beroep en dus een steeds groter lerarentekort. Dit geldt met name voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, Nederlands, Engels, Duits, Frans en klassieke talen.

Om onderwijs te verzorgen van voldoende kwaliteit is het van belang dat leraren minder lessen geven per week. Als we kijken naar het buitenland, zie je dat leraren daar fors minder les geven dan de norm van 25 lessen per week die in Nederland wordt gehanteerd: 20 lessen per week is het Europees gemiddelde. Leraren in de best-presterende landen geven nog minder les dan dat gemiddelde van 20 lessen per week. Minder lessen per week kunnen dus leiden tot beter onderwijs: tijd voor kwaliteit. Vorig jaar al nam de Tweede Kamer een motie aan om te onderzoeken hoe ook in Nederland docenten in het voortgezet onderwijs voortaan maximaal 20 uur per week voor de klas zouden kunnen staan zodat zij meer tijd kunnen besteden aan de kwaliteit van het onderwijs. Het moet echter niet bij onderzoek blijven. In plaats van naar elkaar te wijzen, is het nu tijd om voorstellen uit te werken om daadwerkelijk verbetering te bereiken.

Want dit is maar één maatregel om de ervaren werkdruk terug te dringen en het beroep van leraar weer aantrekkelijker te maken. Er is echter meer nodig, want het lerarentekort zal de komende jaren drastisch verder oplopen. Nu al kunnen voor bepaalde vakken geen bevoegde docenten meer gevonden worden. Binnen enkele jaren zullen bepaalde vakken helemaal niet meer onderwezen worden.
Het is daarom onbegrijpelijk dat het terugdringen van het lerarentekort geen aandacht krijgt in het regeerakkoord. De volle omvang van dit probleem lijkt maar niet door te dringen. Ook daarom is het van belang dat leraren weer zeggenschap krijgen over de inrichting van hun onderwijs en daadwerkelijk betrokken worden bij besluitvorming erover op alle niveaus. Leraren weten wat er speelt en staan daarom nu samen met leerlingen op om het tij te keren. Samen met een vertegenwoordiging van onze leerlingen (het LAKS) heeft VO in Actie daarom onder het motto “Tijd voor kwaliteit”” op 28 november 2017 onderstaand manifest aan de vaste Kamercommissie OCW van de Tweede Kamer aangeboden. Hoewel het manifest op veel bijval kon rekenen van de aanwezige politici gaat de strijd echter door! Steun ons daarom en word gratis lid van onze actiegroep!

Roeland Bol, docent Nederlands VO
Laura Borghols, docent Nederlands VO
Michel Couzijn, docentenopleider UvA
Frans Droog, docent biologie en scheikunde VO
Norbert Elias, docent CKV VO
Frans van Haandel, docent wiskunde VO
Henk ter Haar, docent Nederlands VO
Cecile Heesterman, docent wiskunde VO
Karin den Heijer, docent wiskunde VO
Eus van Hove, docent biologie VO
Paul Pera, docent geschiedenis VO
Kim van Strien, docent Frans VO