Geef ook om goed onderwijs!

Word gratis lid!

Onze goede voornemens voor 2019

Wij willen dat ieder kind het beste onderwijs krijgt. Daarom zal de actiegroep zich ook in het nieuwe jaar blijven inzetten voor goed voortgezet onderwijs.

Wij willen dat het kabinet effectieve maatregelen neemt om het lerarentekort terug te dringen en dat docenten meer tijd krijgen om hun lessen goed voor te bereiden. Mogen wij ook op uw steun rekenen in 2019? Met een gratis lidmaatschap steunt u ons streven.

De actiegroep VO in Actie wenst alle leden en sympathisanten een heel mooi en strijdbaar 2019!

Opiniestuk Joop: Geef leraren tijd voor kwaliteit

Afbeeldingsresultaat voor onderwijskwaliteit

Een jaar geleden kwam het primair onderwijs in actie. En terecht: basisscholen moeten zelfs een vierdaagse lesweek invoeren om lesuitval op te vangen, zo groot is het lerarentekort. Maar in het voortgezet onderwijs zakken we ook dieper en dieper de crisis in. Er zijn steeds meer lessen door onbevoegde docenten, steeds meer docenten met burn-outs. Dit kan niet langer duren: geef docenten tijd voor kwaliteit.

Middelbare scholen hebben grote moeite om alle vacatures vervuld te krijgen en zetten daarom onbevoegde leraren voor de klas. Zo’n vijftien procent van alle lessen wordt gegeven door iemand die niet gekwalificeerd is (IPTO, 2016). In grote steden en op vmbo-scholen ligt het percentage veel hoger. Dit is in andere sectoren ondenkbaar: niemand wil een tandarts of buschauffeur zonder de juiste papieren. Waarom accepteren we dit wel in het onderwijs? Het gaat per slot van rekening om de toekomst van onze kinderen. We kunnen niet langer inleveren op kwaliteit.

Lees meer

Nieuwe brochure ministerie van OC&W over regels in het VO

De brochure Ontdek de ruimte, ruimte in regels in het voortgezet onderwijs en de website ontdekderuimte.leraar.nl bevatten informatie over de regels voor tijdsbesteding in het voortgezet onderwijs.

In de brochure is onder meer te lezen hoeveel uren leerlingen onderwijs moeten krijgen, wat ze in die tijd leren en hoe een school zich verantwoordt over de kwaliteit. ‘Zo wordt duidelijk wat er moet en wat er mag en welke ruimte scholen hebben om onderwijs verder te ontwikkelen’, meldt het ministerie van OCW.

Duizenden bij demonstratie voor publieke sector

In Den Haag is op 2 oktober een grote demonstratie gehouden tegen de uitholling van de publieke sector en het afschaffen van de dividendbelasting.

De actie werd in september aangekondigd door PO en VO in actie en vakbond FNV.  Het voornemen van het kabinet om de dividendbelasting voor buitenlandse bedrijven en investeerders af te schaffen vormde de directe aanleiding voor deze actie. Dit kost de overheid twee miljard euro. FNV vindt dat dat geld beter gebruikt kan worden om de werkdruk van mensen in de publieke sector te verlagen en de salarissen te verhogen. Na een aantal toespraken en luidprotest op het Lange Voorhout vertrok de stoet voor een stille ronde langs de ministeries. ‘Ik kan mij het stille protest en de rouwstemming wel voorstellen,’ zegt een demonstrante. ‘Dat het kabinet de dividendbelasting gaat afschaffen is niet iets leuks, dat is iets waar je een beetje stil van kan worden.’

‘Kijk,’ zegt een andere demonstrante. ‘Deze spotprent uit NRC heb ik meegenomen. Er ligt een man in een heel klein zwembadje en uit dat kleine badje worden emmertjes water meegenomen en die worden in een luxe zwembad gegooid waar een hele dikke vette man in ligt die toch al genoeg water heeft. Dat symboliseert de situatie van de dividendbelasting. Het geld kan beter worden besteed aan goede zorg en het fatsoenlijk betalen van mensen die in het onderwijs werken.’

John van Mullem van FNV laat weten dat de strijd nog lang niet is gestreden. Zo is een petitite van de vakbond al door 25.000 mensen ondertekend. En is er op 10 november een grote demonstratie op het Museumplein in Amsterdam.

AOB: Prinsjesdag brengt nieuwe tegenvallers voor het onderwijs

Waar het onderwijs hoopte op nieuwe, extra investeringen, heeft Prinsjesdag volgens de AOB vooral onverwachte tegenvallers in petto. Vanaf 2020 staat er een nieuw tekort van 114 miljoen euro in de boeken. Het onderwijs profiteert volgens de vakbond daarom niet van de economische groei.

De nieuwe tegenvaller hangt samen met het aantal leerlingen en studenten, dat groter is dan eerder geraamd. In totaal gaat het om een bedrag dat oploopt naar 160 miljoen euro structureel. Pas bij de voorjaarsnota wordt bedacht hoe de bezuiniging wordt ingevuld. Om de kosten voor 2019 te dekken, bezuinigt het kabinet ruim 19 miljoen euro extra op de bekostiging voor het hoger onderwijs en nog eens 19 miljoen euro op het praktijkleren in het mbo.

Net als de AOB ziet VO in Actie dat ons kabinet (met ‘onderwijspartij’ D66) er niet voor kiest om kwaliteit van onderwijs te garanderen en het steeds groter wordende lerarentekort negeert. VO in Actie blijft daarom enthousiast over de landelijke actiedag op 2 oktober.