Geef ook om goed onderwijs!

Word gratis lid!

De democratie van lerarenbonden is slechts schijn

De lerarenbonden staan te vaak tegenover hun leden en dat moet beter, want als professionele organisaties zijn die bonden hard nodig, vindt Jelmer Evers.

Er is veel te doen in lerarenland: landelijke stakingen en conflicten over de representativiteit van lerarenorganisaties. Inmiddels heeft PO in Actie zich omgevormd tot vakbond. De beroepsgroep van leraren roert zich. Op 14 februari blijven de basisscholen in de drie noordelijke provincies dicht. Onder al het stakingsgeweld speelt zich ook een fundamentele discussie af over de inrichting en de toekomst van de beroepsgroep en de rol van vakbonden daarin.

De druppel die de emmer deed overlopen, was de afgewezen sollicitatie van PO in Actie-voorman Jan van der Ven naar het voorzitterschap van de Onderwijscoöperatie (OC). Jan was unaniem voorgedragen door de adviescommissie van leraren, maar werd afgewezen door het bestuur van de OC, bestaande uit vakbondsleiders. Met name door een nieuw lerarenregister voor de professionalisering van de beroepsgroep waren de verhoudingen al op scherp gezet. Het register en de Onderwijscoöperatie worden nu als iets van beleidsmakers en het ministerie van Onderwijs gezien in plaats van als iets van de beroepsgroep zelf. Het is bizar dat vakbonden tegenover degenen lijken te staan die zij vertegenwoordigen. Maar de huidige crisis is een kans om noodzakelijke hervormingen door te voeren.

Lees meer

Slob kritisch over ‘dure’ uitzendbureaus in onderwijs

Minister Slob is kritisch over uitzendbureaus die leraren in het basisonderwijs relatief hoge salarissen betalen. In antwoord op vragen van SP-Kamerlid Kwint noemt hij dat geen wenselijke ontwikkeling.

Door de schaarste op de arbeidsmarkt hebben scholen het steeds moeilijker om voldoende leraren te vinden, zeker voor tijdelijke vervanging. Ze doen daarom vaker een beroep op uitzend- en bemiddelingsbureaus.

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs benadrukt dat scholen zelf mogen weten hoe ze hun personeel werven en dat leraren ook vrij zijn om een werkgever te kiezen. Maar hij deelt de zorgen van schoolbesturen over uitzendbureaus die de schaarste aangrijpen om hun tarieven te verhogen.

Ook zet Slob er vraagtekens bij dat leraren via uitzendbureaus soms een concurrent zijn geworden van leraren die zelf door scholen zijn geworven. De bureaus betalen vaak beter en verleiden leraren soms met bijvoorbeeld laptops.

Schoolbesturen in Amsterdam gaan met uitzendbureaus praten over samenwerking en tarieven. Slob vindt dat een goed initiatief. Hij benadrukt dat hij bezig is het lerarentekort te verkleinen.

Bron: Slob kritisch over ‘dure’ uitzendbureaus in onderwijs | NOS

Duizenden leerlingen minder naar vmbo

Het VMBO krimpt door een gebrek aan uitstraling. Bijzonder omdat het VMBO juist was opgericht om de beroepsopleidingen een nieuw elan te geven. Wie neemt hiervoor in politiek Den Haag verantwoordelijkheid?

Het aantal leerlingen op het vmbo is opnieuw met duizenden  afgenomen. Ouders zien hun kinderen liever naar havo en vwo gaan. Maar lang niet alle leerlingen halen dat niveau en moeten later alsnog een stapje terug doen, constateren middelbare scholen.

Bron: Duizenden leerlingen minder naar vmbo |  AD.nl

Onze goede voornemens voor 2018

Wij willen dat ieder kind het beste onderwijs krijgt. Daarom zal de actiegroep zich ook in het nieuwe jaar blijven inzetten voor goed voortgezet onderwijs.

Wij willen dat het kabinet effectieve maatregelen neemt om het lerarentekort terug te dringen en dat docenten meer tijd krijgen om hun lessen goed voor te bereiden. Mogen wij ook op uw steun rekenen in 2018? Met een gratis lidmaatschap steunt u ons streven.

De actiegroep VO in Actie wenst alle leden en sympathisanten een heel mooi en strijdbaar 2018!

Volkskrant videoblog: Op zoek naar beter onderwijs van Finland tot Singapore (5)

Vanaf jongs af aan leren kinderen uit Noord- en Zuid-Cyprus elkaar te zien als de vijand. In de bufferzone, op de grens, worden ze samengebracht en leren ze dat hun ideeën en problemen eigenlijk erg op elkaar lijken. In Nederland bestaat ook een kloof, merken onderwijsbroers Luuk en Erik Ex op. Kan het onderwijs hier ervoor zorgen dat ook deze kinderen elkaar ontmoeten?